วจก.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2563


 

วจก.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1/2563


เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 1/2563 เพื่อแนะนำวิธีการเรียนการสอน กิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 38

แชร์ข้อมูล ::