ประเมินการสอนออนไลน์


 

ประเมินการสอนออนไลน์


ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ประเมินการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9 - 31 ต.ค. 2564


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 157

แชร์ข้อมูล ::