ประชุมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการ


 

ประชุมแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุทรปราการ (All area of Samutprakan for tour) เพื่อเป็นการร่วมกันวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสัมนา 2 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 306

แชร์ข้อมูล ::