มรธ. รับมอบทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม


 

มรธ. รับมอบทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริการโรงพยาบาล เพื่อเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการนี้ คุณปรานอมวัน  สมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับหลักสูตรฯ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง เป็นผู้รับมอบทุน พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ณ สำนักงานอธิการบดี   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 268

แชร์ข้อมูล ::