ประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและตัวแทนรับนักศึกษาจีน


 

ประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและตัวแทนรับนักศึกษาจีน


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมหารือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและตัวแทนรับนักศึกษาจีน นำโดยคุณช่าย จือหมิง เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 160

แชร์ข้อมูล ::