ต้อนรับคณะตัวแทนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน


 

ต้อนรับคณะตัวแทนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่วันที่ 18 กันยายน 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการต้อนรับตัวแทนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Ms.Xia  Xiaoqiong (Ms.Summer) เพื่อหารือแนวทางการรับเข้าและการจัดการเรียนการสอนในช่วง covid-19 ซึ่งปัจจุบันทางกระทรวงศึกษาธิการของจีนยอมรับปริญญาที่เรียน onlines แล้ว โดยสาขาที่ทางตัวแทนรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวสนใจ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ ดนตรี และสาขาศิลปะการวาดภาพ


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 162

แชร์ข้อมูล ::