โครงการอบรมความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา


 

โครงการอบรมความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 จัดโครงการอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมและภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 210

แชร์ข้อมูล ::