งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 85


 

งานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 85


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมสืบสานงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ครั้งที่ 85 จังหวัดสมุทรปราการ โดยนำการแสดงเพลงพื้นบ้านเข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ริมคลองสำโรงบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นำแสดงโดยนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 294

แชร์ข้อมูล ::