มรธ.คว้ารางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"


 

มรธ.คว้ารางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร"


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติของนายกรัฐมนตรี ในฐานที่เป็น 1 ใน 75 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน "บวร" ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปี 2563  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 208

แชร์ข้อมูล ::