นศ.มรธ.ร่วมแสดงงานตลาดวิถีถิ่นและวัฒนธรรมย่านกะดีจีน


 

นศ.มรธ.ร่วมแสดงงานตลาดวิถีถิ่นและวัฒนธรรมย่านกะดีจีน


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงกิจกรรมกับชุมชนในงาน "ตลาดวิถีถิ่นและวัฒนธรรมย่านกะดีจีน" ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กอาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 128

แชร์ข้อมูล ::