ขอปิดบริการสำนักวิทยบริการฯ


 

ขอปิดบริการสำนักวิทยบริการฯ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอปิดให้บริการ ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากประชุมบุคลากร


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 87

แชร์ข้อมูล ::