SCIDRUประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ


 

SCIDRUประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมเตรียมงาน "โครงการประชุมเครือข่ายสภาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 256 ณ ธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 169

แชร์ข้อมูล ::