วจก.จัดโครงการ FMS Freshy Day 2020


 

วจก.จัดโครงการ FMS Freshy Day 2020


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการประกวด FMS Freshy Day 2020 ภายใต้ธีมงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานและกล่าวเปิดงานในพิธิเปิด โดยมีสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงอาหาร อาคาร 2


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 83

แชร์ข้อมูล ::