สัมมนา "การบริหารธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือโควิด"


 

สัมมนา "การบริหารธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือโควิด"


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความท้าทายสำหรับการบริหารธุรกิจที่พักแรมกับความสามารถในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย" วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องเรียน 1102 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 29

แชร์ข้อมูล ::