แนวทางประกอบอาชีพของนักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมบริการ


 

แนวทางประกอบอาชีพของนักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมบริการ


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่อง "แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ" วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 - 17.30 น. ณ ห้องเรียน 1107 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 20

แชร์ข้อมูล ::