การจัดดอกไม้เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม


 

การจัดดอกไม้เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดดอกไม้ เพื่องานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 7.30 - 12.30 น. ณ ห้องเรียน 1107 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 26

แชร์ข้อมูล ::