อบรมเรื่องบุคลิกภาพในงานวาทวิทยา


 

อบรมเรื่องบุคลิกภาพในงานวาทวิทยา


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเรื่องบุคลิกภาพในงานวาทวิทยา วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องเรียน สป9305 อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 23

แชร์ข้อมูล ::