ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” วันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมตึกอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 36

แชร์ข้อมูล ::