การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยว


 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยว


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยวระหว่างการให้บริการ” ระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 - 16.30 น ณ ห้องประชุมตึกอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 21

แชร์ข้อมูล ::