พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม และวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียติอาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 37

แชร์ข้อมูล ::