โครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย 


 

โครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการแข่งขันตำส้มตำ สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงอาหาร อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 58

แชร์ข้อมูล ::