คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการน้อมวันทาบูชาครู


 

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการน้อมวันทาบูชาครู


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยการจัดการ และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการน้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 149

แชร์ข้อมูล ::