พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ


 

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล ธนบุรีศรีนพมาศ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 32

แชร์ข้อมูล ::