โครงการอบรมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์


 

โครงการอบรมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ" ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 เวลา 08.30-16.30 น.


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 23

แชร์ข้อมูล ::