ประกาศกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

กำหนดการสอบและสถานที่สอบแข่งขัน สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการสอบ ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 498

แชร์ข้อมูล ::