ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ู้สนใจนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ส่งบทความได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.ค. 63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://runirac2020.chandra.ac.th/index.php หรือ Facebook: www.facebook.com/runirac2020 โทร. 0 2942 6800 ต่อ 7053, 9001-9009


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี