ปิดบริการระบบสารสนเทศ 12-14 มิ.ย.


 

ปิดบริการระบบสารสนเทศ 12-14 มิ.ย.


ปิดบริการระบบสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2563

เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงได้มีการมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ