บุคลากร สนอ. ร่วมประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3


 

บุคลากร สนอ. ร่วมประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ microsoft teams เพื่อหารือการดำเนินงานในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 3 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 211

แชร์ข้อมูล ::