มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาช่วง โควิด-19


 

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาช่วง โควิด-19


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี