อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


 

อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


 

คณะวิทยาการจัดการ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”รุ่นที่ 1 ในวันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น!!)

***ปิดรับลงทะเบียนวันอังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

(ผู้เข้าอบรมต้องใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการอบรม

ซึ่งการอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing )

ลงทะเบียน เข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqzdvGJXWSzMjOoPp70_9I3THS-Vl-TQ1bx9SAsHNioKzc3w/viewform


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 65

แชร์ข้อมูล ::