การรับเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


 

การรับเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู


ประกาศด่วน ขั้นตอนการรับเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้นักศึกษาได้รับเอกสารและยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ทันตามกำหนดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ดำเนินการตามขั้นตอนของเอกสารแนบ 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์