โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การจัดการความรู้คู่คุณธรรม ครั้งที่ 1


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การจัดการความรู้คู่คุณธรรม ครั้งที่ 1


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่การจัดการความรู้คู่คุณธรรม ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏ อาคาร1ชั้น 15 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการจัดการ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 457

แชร์ข้อมูล ::