อบรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา


 

อบรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับเจ้าของภาษา (English Bootcamp) สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 และวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 8:00-17:00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 12 และ ชั้น 13 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ – นามสกุล และห้องที่เข้าร่วมอบรม ตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 63

แชร์ข้อมูล ::