อบรมเขียนผลงานวิชาการไม่ให้เกิด Plagiarism


 

อบรมเขียนผลงานวิชาการไม่ให้เกิด Plagiarism


คณะวิทยาการจัดการ จะจัดการอบรมการเขียนผลงานวิชาการไม่ให้เกิด Plagiarism ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 100

แชร์ข้อมูล ::