ประกาศรับใบเกียรติบัตร DRU Test


 

ประกาศรับใบเกียรติบัตร DRU Test


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบเกียรติบัตร DRU Test สำหรับผู้ที่สอบผ่านในช่วงระหว่างวันที่ 21 ม.ค - 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อโดยสแกน QR code หรือคลิกลิงค์ http://lc.dru.ac.th/uploads/files/uploads/2020010212265519.pdf และสามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำหรับฝั่ง สมุทรปราการ ติดต่อรับได้ที่คุณบอย พรเทพ ตามวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา