ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย 


 

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย 


เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการจัดสร้าง "พระพุทธฤทธานุภาพ" พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว สูง 4.5 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณกลางสระน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญสร้าง "พระพุทธฤทธานุภาพ" โดยผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อให้นำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ส่วนผู้ที่บริจาค 20,000 บาทจะได้รับพระพุทธฤทธานุภาพจำลององค์พระปิดทอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ผู้ที่บริจาค 100,000 บาทจะได้รับพระพุทธฤทธานุภาพจำลององค์พระปิดทอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์และได้รับการสลักชื่อไว้บริเวณลานประดิษฐานองค์พระ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินร่วมทำบุญได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี "โครงการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธฤทธานุภาพ" ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก เลขที่บัญชี 016-0-47154-0 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.จำรัส ด้วงสุวรรณ โทร.081-515-7721 อาจารย์เชิด ศศิภัทรกุล โทร.089-814-9344 น.ส.นุจรี ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ โทร.081-555-5331 นางสุวรรณา โกมลบุณย์ โทร 062-894-5955


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี