มรธ.ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า


 

มรธ.ประกาศมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า


                ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายราย การติดเชื้อจะใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้ การระบาดของโรคค่อนข้างง่าย เพราะติดต่อผ่านการหายใจและการสัมผัสสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

                ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความห่วงใยสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

                1. นักศึกษาจีนที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศจีนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้นพำนักอยู่ในประเทศจีนต่อไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาจีนติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังของโรคระบาดดังกล่าว และมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนเสริมให้กับนักศึกษา หลังจากที่ได้เดินทางกลับมาแล้ว

                2. สำหรับนักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ขอให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องประสานกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

                3. กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศจีน หลังจากวันที่ 27 มกราคม 2563 ขอให้นักศึกษาหรือบุคลากรเหล่านั้นหยุดเรียน และหยุดทำงานเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ให้หน่วยงานทราบ โดยให้ส่วนงานส่งข้อมูลนักศึกษาและบุคลากรเหล่านั้นมายังที่หน่วยงาน วิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา และให้เฝ้าติดตามนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด

                4. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีไข้หวัด ไอ จาม หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ต้องรายงานแก่มหาวิทยาลัยทราบทันที และควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด โดยไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

                5. กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องมีการเดินทางไปยังประเทศจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัย ไม่อยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่เสมอ

                6. ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากคณะ ศูนย์ สำนัก ในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ทั้งนี้นักศึกษาและบุคลากรสามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php

จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 :

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศเรื่อง ขอแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001190/


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 226

แชร์ข้อมูล ::