วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ


 

วันพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงวันพระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" แทนคำว่าวิทยาลัยครู ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8 (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว) งานนิทรรศการวันราชภัฏ และกิจกรรมอาหารถิ่นชุมชนธนบุรี ครั้งที่ 3 บริเวณลานหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (การแต่งกายชุดสุภาพ)


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม