กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 “Chandra Games ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยช่วงเช้าเป็นการแข่งขันกีฬา และช่วงเย็นเป็นพิธีมอบรางวัล และการประกวดฑูตวัฒนธรรมเครือข่าย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 532

แชร์ข้อมูล ::