กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET


 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2562 รายละเอียดดังนี้
- วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษา รุ่นตกค้าง ยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ โดยยื่นคำร้องที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษา ภาคปกติ กรุงเทพ สมุทรปราการ เฉพาะรุ่น-กลุ่มที่มีแผนการเรียน ลงทะเบียนทาง Internet
- วันที่ 5 - 13 มีนาคม 2563 เพิ่ม - ถอน รายวิชา และลงทะเบียนล่าช้าทาง Internet โดยนักศึกษาเสียค่าปรับในกรณีลงทะเบียนล่าช้า

เปิดภาคเรียนที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.dru.ac.th/2017/pages/student_calendar.php


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 152

แชร์ข้อมูล ::