โครงการบรรยายความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี


 

โครงการบรรยายความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบรรยายความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นธนบุรี โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมล่องเรือศึกษาเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า หรือ คลองบางกอกใหญ่ และเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม ชุมชนบริเวณคลองบางกอกน้อย สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นธนบุรี วิทยากรโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณมงคล พรศิริภักดี นักวิชาการศึกษา


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 402

แชร์ข้อมูล ::