นศ.เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ดูงาน บ.แอพพลิแคด


 

นศ.เทคโนโลยีการจัดการอุตฯ ดูงาน บ.แอพพลิแคด


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม นำนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เขตบางนา


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 377

แชร์ข้อมูล ::