อบรมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ


 

อบรมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ


เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ"สำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  ณ ห้อง 1105 อาคาร 1 ชั้น 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::