นศ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ดูงาน บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า


 

นศ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ดูงาน บ.ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าชั้นปีที่ 2,3 และปีที่ 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 165

แชร์ข้อมูล ::