รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


 

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2890-1801 ต่อ 4021 หรือที่ www.dru.ac.th  


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี