อบรมเชิงปฏิบัติการรำมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย


 

อบรมเชิงปฏิบัติการรำมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์