อบรม การทำขนมตามเทศกาล


 

อบรม การทำขนมตามเทศกาล


ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทักษะวิชาชีพ หลักสูตรการทำขนมตามเทศกาล วิทยากรโดย อาจารย์วารีรัตน์ ศิลปโภชากุล เริ่มเรียน วันที่ 7, 8 , 14,  15 มีนาคม 2563 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 10.00 น.-16.00 น. รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,000 บาทต่อท่าน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/MBA2051 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทรศัพท์ 02-890-2296 , 02-8901801 ต่อ 2051  

หมายเหตุ : ให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินค่าสมัครก่อน หากเต็มแล้วจะประกาศรายชื่อทันที และทางศูนย์ฯ ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี