โครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒


 

โครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒


โครงการพิธีตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงอาหารอาคาร ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 69

แชร์ข้อมูล ::