อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel


 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับอาจารย์สุวรรณา รุจิโมระ คณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel (ขั้นสูง) สำหรับนักศึกษา ณ ห้อง 4304 , 4303 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 328

แชร์ข้อมูล ::