สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564


 

สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และคุณบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาพร้อมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีการบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพ.ร.บ.วิธีการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐได้รับ นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 218

แชร์ข้อมูล ::